انتخاب سردبیر مجله صنایع چوب و کاغذ ایران

8 مهر 1397 ساعت 01:52 ب.ظ
جلسه انتخاب سردبیرنشریه انجمن علمی چوب و کاغذ ایران با حضور اعضای  محترم هیئت تحریریه  و هیئت مدیره و ریاست انجمن سه شنیه ساعت ۱۱صبح مورخ  ۹۷/۷/۳ برگزار گردید